منو

با ما در تماس باشید

چرا بعد از خوردن آب یخ یا بستنی مغزمان یخ می کند؟


			
		چرا بعد از خوردن آب یخ یا بستنی مغزمان یخ می کند؟
منبع : همگروه